Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné – 2. vyhlášení“
Odesílatel Miroslav Švancar
Organizace odesílatele Miroslav Švancar [IČO: 62340701]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.01.2021 08:44:51
Předmět Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3

Vážený dodavateli,
v příloze této zprávy zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3.

S pozdravem
Miroslav Švancar, administrátor VZ


Přílohy
- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3.pdf (405.00 KB)