Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné – 2. vyhlášení“
Odesílatel Miroslav Švancar
Organizace odesílatele Miroslav Švancar [IČO: 62340701]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.12.2020 08:48:07
Předmět Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Vážený dodavateli,
v příloze této zprávy zasíláme dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1.

S pozdravem
Miroslav Švancar, administrátor VZ


Přílohy
- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1.pdf (288.41 KB)
- Příloha DI1 č. 1 - SOD.pdf (2.71 MB)