Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení OPRAVA KOMUNIKACE UL. HUSOVA VČ. OPRAVY ČÁSTI KŘIŽOVATKY MK UL. HUSOVA X OSTRAVSKÁ A OPRAVA ČÁSTI MK UL. ALŠOVA U Č.P. 852/13 V KARVINÉ – FRYŠTÁTĚ
Odesílatel Roman Tyl
Organizace odesílatele SELLER MORAVIA, s.r.o. [IČO: 25829637]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.11.2020 11:09:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Příloha č. 2 Dodatečných informací č. 1


Přílohy
- Příloha č. 2 DI č.1 - D_Dokumentace_objektů_a_technických_a_technologických_zařízení.zip (15.22 MB)