Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení OPRAVA KOMUNIKACE UL. HUSOVA VČ. OPRAVY ČÁSTI KŘIŽOVATKY MK UL. HUSOVA X OSTRAVSKÁ A OPRAVA ČÁSTI MK UL. ALŠOVA U Č.P. 852/13 V KARVINÉ – FRYŠTÁTĚ
Odesílatel Roman Tyl
Organizace odesílatele SELLER MORAVIA, s.r.o. [IČO: 25829637]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.11.2020 11:08:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Dodatečných informací č. 1


Přílohy
- Příloha č.1 DI č. 1 - 871906 Oprava komunikace Husova poptávka.xlsx (285.30 KB)