Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Poskytování softwarové podpory informačního systému CityWare na období 01.01.2021-31.12.2022
Odesílatel Jiří Jarema
Organizace odesílatele Statutární město Karviná [IČO: 00297534]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.11.2020 15:16:36
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 1 a prodloužení termínu pro podání nabídek

viz příloha


Přílohy
- Změna ZD č. 1.pdf (293.12 KB)