Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VÝSTAVBA PARKOVACÍCH PLOCH NA UL. ČAJKOVSKÉHO V KARVINÉ – MIZEROVĚ (ZUŠ)
Odesílatel Roman Tyl
Organizace odesílatele SELLER MORAVIA, s.r.o. [IČO: 25829637]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.02.2020 14:41:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Příloha dodatečných informací č.1 - výkaz výměr


Přílohy
- Příloha DI č. 1 - Příloha č. 6 - Výkaz výměr - Opravený.xlsx (223.09 KB)