Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Ekonomický informační systém pro MDK, RKK, SSK, Juventus
Odesílatel Jiří Jarema
Organizace odesílatele Statutární město Karviná [IČO: 00297534]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.07.2019 15:09:00
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel odpovídá na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

V rámci Přílohy č. 1 - Požadavky na minimální technické parametry, funkcionality a implementaci, bodu č. 12 - Obecné požadavky Odboru ekonomického se uvádí:

A) „EIS bude umožňovat časově nezávislé zadávání i správu jakýchkoliv dat u příjmů, výdajů, financování i hospodářské činnosti, tj. mohou probíhat paralelně“.

Dotaz: „Lze předpokládat, že se jedná o požadavek na zadávání a správu dat nákladů a výnosů z hlavní i hospodářské činnosti?“

Odpověď: Zadavatel v tomto bodě požaduje, aby v různých popřípadě stejných agendách mohlo souběžně pracovat více uživatelů. Členění na hlavní a hospodářkou činnost (doplňkovou) s tím nesouvisí.

B) „EIS umožňuje dynamické zobrazení vybraných ekonomických údajů, rozpočtu a jeho čerpání na webovém portálu. Vybrané ekonomické údaje a publikovaný rozpočet bude možné zobrazit z úrovně schválených závazných ukazatelů rozpočtu až na prvotní doklad s možností uživatelského omezení“.

Dotaz: Jedná se o požadavek na zobrazení ekonomických údajů na webové stránky Příspěvkové organizace?

Odpověď: Zadavatel v tomto bodě požaduje, aby systém umožnil publikovat tyto informace na jakémkoliv webu. Může se jednat např. o web příspěvkové organizace nebo web zřizovatele nebo jiný pro za tímto účelem vytvořený web.