Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „MODERNIZACE GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SMK“
Odesílatel Miroslav Švancar
Organizace odesílatele SELLER MORAVIA, s.r.o. [IČO: 25829637]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.10.2018 08:46:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4


Přílohy
- DI k zadavacim podminkam č. 4.pdf (508.49 KB)
- příloha č. 1 - Požadavky na testování funkčnosti vzorků.pdf (758.05 KB)