Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka vody a odvádění odpadních vod na hřbitovech na území statutárního města Karviná
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2020 19.11.2020 11:00
Poskytování softwarové podpory informačního systému CityWare na období 01.01.2021-31.12.2022
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2020 25.11.2020 10:00
Dodávka vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací - Žižkova 2379/54a, Karviná-Mizerov
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2020 09.11.2020 12:00
Nákup spotřebního materiálu 10/2020
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2020 02.11.2020 10:00
Nákup ICT zařízení 10/2020 - PC, NB, PRN, SW, AP
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2020 06.11.2020 09:00
Nákup ICT zařízení 10/2020 – diskové pole
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2020 03.11.2020 09:00
Strategické dokumenty statutárního města Karviné - Plán udržitelné městské mobility
Statutární město Karviná
nadlimitní Zadáno 06.10.2020 09.11.2020 13:00
„POŘÍZENÍ VOZIDLA NA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU“
Technické služby Karviná, a.s.
nadlimitní Zadáno 30.09.2020 04.11.2020 09:00
Nákup spotřebního materiálu 9/2020
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2020 21.09.2020 08:00
Sadové úpravy kruhového objezdu v Karviné, ul. Rudé armády, Havířská, Leonovova
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2020 27.09.2020 20:00
Revitalizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové postiženého důlní činností na lokalitu pro volnočasové aktivity obyvatel města Karviné – výkon činnosti AD
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2020 15.09.2020 12:00
Nákup ICT zařízení 9/2020
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2020 18.09.2020 10:00
Budova čp. 2379 na ul. Žižkova v Karviné – Mizerově
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2020 16.09.2020 12:00
Karviná-Policejní mobilní služebna
Statutární město Karviná
podlimitní Zadáno 31.08.2020 17.09.2020 10:00
Rozvoj Městského kamerového a dohlížecího systému etapa IV
Statutární město Karviná
podlimitní Zadáno 21.08.2020 07.09.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016