Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor a koordinátor BOZP - Revitalizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové postiženého důlní činností na lokalitu pro volnočasové aktivity obyvatel města Karviné
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 02.07.2020 13.07.2020 12:00
Pořízení nového vozidla do 3,5 t
Technické služby Karviná, a.s.
podlimitní Zadáno 24.06.2020 15.07.2020 09:00
Nákup ICT zařízení - obnova IT 6/2020
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2020 29.06.2020 08:00
Zabezpečení odborných služeb k implementaci Programu rozvoje města Karviná - Karviná všemi deseti
Statutární město Karviná
nadlimitní Zadáno 10.06.2020 14.07.2020 09:00
Oprava sociálního zařízení v budově ZŠ a MŠ Dr. Olszaka v Karviné - 1. etapa
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2020
Poskytování tiskových služeb na období od 01.08.2020 do 31.07.2024
Statutární město Karviná
podlimitní Zadáno 27.05.2020 12.06.2020 10:00
Optické propojení budov MMK-BG-PZS-STARS
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2020 10.06.2020 10:00
REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ
Statutární město Karviná
podlimitní Zadáno 27.05.2020 26.08.2020 09:00
Stavební úpravy krytého bazénu v Karviné
STaRS Karviná, s.r.o.
nadlimitní Zadáno 27.04.2020 14.09.2020 10:00
Nákup spotřebního materiálu 04/2020
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2020 23.04.2020 09:00
Rekonstrukce WC v pavilonu č. 2 ZŠ Mendelova
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2020
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Karviná - aktualizace
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2020
Dodavatel jídelních kuponů pro vykonavatele dobrovolné veřejné služby Magistrátu města Karviné
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 19.03.2020 13:00
Nákup ICT zařízení- obnova IT 03/2020
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2020 13.03.2020 08:00
Dodávka vícemístného vozidla
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2020 09.03.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016