Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektřiny a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na rok 2020 - 2022
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 06.06.2019
Dodávka elektřiny a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na rok 2020 - 2022
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 06.06.2019
Dodávka elektřiny a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na rok 2020-2022
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná - Fryštát, Dr. Olszaka 156
nadlimitní Zadáno 06.06.2019
Dodávka elektřiny a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na rok 2020-2022
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 06.06.2019
Dodávka elektřiny a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na rok 2020-2022
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 06.06.2019 06.06.2019 13:00
Dodávka elektřiny a plynu v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a plynu na rok 2020-2022
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 06.06.2019
Komplexní pojistění majetku a odpovědnosti za újmu
Statutární město Karviná
nadlimitní Zadáno 15.05.2019 15.10.2019 13:00
Vzdělávací akce pro pěstouny
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2019 09.05.2019 08:00
Nákup zařízení ICT 4/2019
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2019 23.04.2019 09:00
Systém zálohování infrastruktury SMK
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 05.04.2019 10:00
Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2019 11.03.2019 16:00
Nákup polygrafických služeb na výrobu periodického tisku územního samosprávného celku Karvinský zpravodaj s dodávkou na místo určení
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2019
Dezinfekce, dezinsekce, deratizace v bytových domech a v nebytových prostorech ve vlastnictví statutárního města Karviné
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2019 08.03.2019 12:00
Protipožární kontroly a odstranění závad po provedených kontrolách v bytových domech a v nebytových prostorech ve vlastnictví statutárního města Karviné
Statutární město Karviná
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 05.03.2019 12:00
PROVOZOVÁNÍ SLUŽBY SENIOR TAXI
Statutární město Karviná
podlimitní Zadáno 11.02.2019 05.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016