Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení INTERIÉR - NÁSTAVBA UČEBEN A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLNÍ DRUŽINY A JÍDELNY ZŠ A MŠ DĚLNICKÁ, KARVINÁ – IT VYBAVENÍ
Odesílatel Miroslav Švancar
Organizace odesílatele SELLER MORAVIA, s.r.o. [IČO: 25829637]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.01.2019 09:48:41
Předmět Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 - prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel oznamuje prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to následovně:
Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 30. 01. 2019 v 13:00 hodin
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 30. 01. 2019 v 13:01 hodin.

S přáním krásného dne
Miroslav Švancar, administrátor VZ