Veřejná zakázka: Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 982
Systémové číslo: P20V00000061
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-025194
Datum zahájení: 21.07.2020
Nabídku podat do: 25.08.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší modernizaci pěti stávajících a realizaci dvou nových světelných signalizačních zařízení na třídě 17. listopadu v Karviné, včetně výměny stávajících koordinačních kabelů a vybavení dispečinku.
Přesné a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je specifikováno v přílohách č. 4 a 5 (projektová dokumentace a položkový rozpočet s výkazem výměr), které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Projekt bude spolufinancován z prostředků Evropské unie, prostřednictvím Ministerstva dopravy, v rámci Operačního programu doprava.
Název projektu: „Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu v Karviné“
Registrační číslo projektu: CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_080/0000493

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 43 234 023 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Karviná
 • IČO: 00297534
 • Poštovní adresa:
  Fryštátská 72/1
  73301 Karviná
 • Název odboru: Odbor komunálních služeb
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635104

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.karvina.cz/profile_display_2.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy